Bildeopplasting

Har du bilder av kulturminner du ønsker å dele? Dette må du tenke på før du laster opp bilder på Kulturminnesøk.

Opphavsrett

Du må har rettighetene til å laste opp et bilde du ønsker å laste opp på Kulturminnesøk. Har du tatt bildet selv er det enkelt, men er det noen andre som er fotografen må du få tillatelse før du kan laste det opp.

Personvern

For å sikre personvernet er det viktig å bruke skjønn og ta noen forholdsregler før du laster opp bilder med for eksempel mennesker på. Vi anbefaler at du unngår å laste opp bilder som viser følgende:

  • Personer (dersom de ikke har gitt sitt samtykke)
  • Barn (samtykke må i så fall gis av foreldrene dersom barnet er under 15 år)
  • Kjøretøy hvor registreringsnumrene er synlige. Dette kan være vanskelig å unngå, men bruk skjønn og sladd eventuelt numrene om nødvendig.
  • Interiør i hus, også der hvor interiøret blir synlig gjennom vinduer.
  • Verdisaker. Ikke ta bilder som viser plassering av verdisaker.
  • Sårbare gjenstander. Ikke ta bilder som viser ting som kan ødelegges eller bli stjålet.

Kunst og andre åndsverk

Kunstverk er som oftest beskyttet av åndsverkloven, og du må derfor ha tillatelse fra kunstneren eller opphavsrettsorganisasjonen Bono før du kan laste opp et bilde på internett av for eksempel en skulptur, selv om den står på et offentlig sted. Bilder som lastes opp til Kulturminnesøk får lisens for fri bruk (CC BY), og det vil derfor være vanskelig å klarere opplasting av bilder av kunstverk på Kulturminnesøk. Du kan i stedet legge inn en lenke til en side hvor bildet av kunstverket er lagt ut på nett.

Lisens for fri bruk

Bilder du laster opp på Kulturminnesøk får en lisens for fri bruk av andre. Dette betyr at alle kan fritt bruke ditt bilde til det de ønsker, også i kommersielle sammenhenger, så lenge de navngir fotografen. Vi benytter en Creative Commons-lisens som baserer seg på fri bruk så lenge opphavsperson navngis (CC BY). Dette gjelder også for tekster og annet innhold på Kulturminnesøk, les mer om deling og gjenbruk her. Dette er også angitt i brukervilkårene som alle må godta når de oppretter en bruker på Kulturminnesøk.

Slik laster du opp bilder

Du kan laste opp bilder på alle kulturminner du finner på Kulturminnesøk, klikk på knappen Legg til bilde+ og fyll ut feltene for bildebeskrivelse og fotograf. Velg så en fil lagret på din enhet, eller ta et bilde direkte med med mobilen eller nettbrettet. En oversikt over bildene du har lastet opp kan du se under Mine bilderMin side. Der kan du også slette bilder du har lastet opp.

Om du legger inn egne kulturminner kan du laste opp bilder samtidig som du legger inn kulturminnene. Da blir bildene lagret sammen med kulturminnet, og du finner de under fanen Mine kulturminnerMin side.