Brukervilkår

Kulturminnesøk er en tjeneste som driftes av Riksantikvaren, og bruk av Kulturminnesøk er underlagt norsk lov og følgende vilkår.

1. Brukerprofil: Kun fysiske personer kan opprette brukerprofil i Kulturminnesøk, og det må oppgis virkelig navn ved registrering. Ved å registrere en brukerprofil aksepterer brukeren at Kulturminnesøk lagrer nødvendige personopplysninger, og Kulturminnesøk skal forvalte disse opplysningene i henhold til gjeldende lover og regler.

2. Personvern: Kulturminnesøk definerer personopplysninger på samme måte som personopplysningsloven. Det er ikke tillatt å publisere personopplysninger som strider mot personopplysningslovens bestemmelser.

3. Opphavsrett: Brukeren plikter å avklare at bidrag som publiseres på Kulturminnesøk er i tråd med åndsverkloven, og at det ved publisering ikke forekommer brudd på opphavsrettsbestemmelser, slik som krenkelse av andres enerett til publiserte verk, eller moralsk krenkende gjengivelser. Dette innebærer krav om at brukeren enten selv er opphavsperson, eller at brukeren har tillatelse fra verkets rettighetshaver til å publisere materialet. Ved publisering i Kulturminnesøk, gis Riksantikvaren en automatisk rett til å kopiere, distribuere og spre fotografi/tekst/film i hvilket som helst medium eller format, inklusive å remikse, endre, og bygge videre på materialet (også kommersielt) ut fra vilkårene i en CC BY-lisensiering. Brukeren er ansvarlig for publisering, og skal holde Kulturminnesøk skadesløs ved eventuelle erstatningskrav fra tredjepart som følge av publisering av brukerbidrag.

4. Støtende innhold: Det er ikke tillatt å publisere innhold som kan virke støtende, ærekrenkende, diskriminerende eller på annen måte upassende. Redaksjonen kan fjerne slikt innhold uten varsel og nærmere begrunnelse.

5. Utestenging: Ved brudd på vilkårene for bruk kan brukere stenges ute fra tjenesten.

6. Tvister: Om det oppstår tvister skal disse så langt det er mulig søkes løst mellom partene. Om dette ikke fører fram kan det reises søksmål, med Oslo Tingrett som verneting.

7. Endringer: Riksantikvaren kan endre vilkårene for bruk av Kulturminnesøk, og dette vil bli annonsert på nettsidene. Fortsatt bruk av nettsidene innebærer at brukeren godtar de nye vilkårene.

Brukervilkårene ble sist endret 01.12.2014, med oppdatering av punkt 3 om opphavsrett.
Har du spørsmål om noe i vilkårene? Kontakt oss her.