Driftsmelding: Kulturminnesøk i normal drift igjen

Etter oppgraderingsarbeid 15. desember er nå Kulturminnesøk i normal drift igjen, og får oppdateringer fra Askeladden som normalt.

Kulturminnesøk viser informasjon om kulturminner fra kulturminnebasen Askeladden. En ny versjon av Askeladden ble satt i drift 30. mai, og endringene i den nye versjonen gjorde at oppdateringer av kulturminneinformasjon ikke ble overført til Kulturminnesøk.

Fra 15. desember er nå Kulturminnesøk tilbake i normal drift igjen, og alle nyregistreringer og endringer gjort i Askeladden skal nå være oppdaterte også i Kulturminnesøk. Data overføres fra Askeladden hver natt, slik at en endringer i Askeladden først blir synlige i Kulturminnesøk dagen etter.

Publisert 15. desember kl. 13.35